12:50:46 | 17.12.2017
Področja delovanja
 
 


ZAHTEVAMO ŽIVLJENJE!
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za Slovenijo – to je za nas državljane, prebivalce – pripravilo predlog Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, ki dovoljuje posevke gensko tehnično spremenjenih rastlin. To pomeni, da se lahko poleg posevkov ekoloških in drugih semen, uporabljajo tudi gensko spremenjena semena. Predlog zakona je ministrstvo dalo v javno obravnavo od 3. do 3l. avgusta, to je v času, ko je pozornost javnosti zelo zmanjšana in bi bil javni odziv neznaten. Vtis je, da so se pripravljalci zavedali spornosti besedila in so želeli tihi sprejem nečesa, česar ljudje ne »smejo vedeti«, ker je to za vse dolgoročno zelo škodljivo. Zaradi pozornosti ekoloških organizacij je sedaj rok za javno obravnavo podaljšan do 11. septembra.


Kakšno je gensko spremenjeno seme?

Sestavljeno je iz genov živali, rastline, posebnih bakterij, antibiotikov in tudi genov človeka! Že sama zdrava pamet pove, da to ne more iti skupaj in da se zaradi tega ne more predvideti vseh neskončno možnih posledic. Zato niso potrebne nikakršne znanstvene utemeljitve. Raziskovanja teh pojavov samo podaljšujejo možnosti sejanja in pridelovanja gensko spremenjene in biološko zelo oporečne in zdravju škodljive hrane, kar omogoča velike dobičke koncernom.


Kaj pomeni sejati gensko spremenjena semena?

Najbolj očitno je sedaj gensko spremenjeno seme soje in koruze. Koruzno seme je tako, da med rastjo samo proizvaja strup, ki mori insekte. Sestavljeno je iz genov morskega konja, podgane, penicilina in posebne bakterije. Poskusne živali, ki so uživale tako pridelano hrano, so postajale čudno »bolne« in so kotile spačke. Seveda ne takoj, kajti vse to deluje počasi, vendar zanesljivo.
Strup, ki mori insekte, pride seveda v našo prehrano in deluje; sicer ne tako hitro, kot pri insektih, vendar zanesljivo.

Ko genska semena vzklijejo, se nekontrolirano razmnožujejo in za VEDNO okužijo tudi sosednja polja. Tega ne morejo preprečiti nikakršni varovalni in pribeživališčni pasovi, ki jih določa predlagani zakon. Zaradi tega ekološka pridelava ni več mogoča. Prav tako ni več mogoča kontrola nad širjenjem in okuženjem, saj se ob prvem posevku seme razširi s cvetnim prahom 26 km daleč naokoli. In tako se iz leta v leto
širi. Zato sožitje med »negenskimi« in »genskimi« kmeti NI mogoče! Prav to pa zagovarja EU, ki se zagotovo podreja kapitalu, saj druge utemeljitve ne moremo najti.

Genska semena so bila v Indiji štirikrat dražja, zaradi česar so kmetje propadli. Znanstveniki, ki so odvisni od koncernov, zatrjujejo, da genska tehnologija omogoča nižjo porabo pesticidov, praksa pa je pokazala, da se po začetnih prihrankih potreba po pesticidih stalno veča in daleč presega prvotno količino.

Da ne omenjamo tega, da se rastline uporabljajo tudi za krmo živali, kjer smo že priče hudi obolevnosti. Proizvodi živali pristajajo tudi na naših mizah.


Zakaj tak pritisk?

Leta l998 je EU sprejela direktivo o patentih, ki koncernom dovoljuje patente na gene živali, rastlin in človeka. Trenutno je znanih že približno 10.000 patentov na kulturne rastline. Kmetje smejo uporabljati patentirane rastline le s pridobitvijo licence, za kar morajo plačevati visoke licenčnine.

Evropa nas torej izroča v roke genskih koncernov in s svojo politiko ter zakonodajo podpira le njihove interese.

Kot pri drugih državah EU vztraja, da tudi Slovenija, ki je njena članica, ne sme izključiti nobenega tipa kmetovanja in ne more prepovedati pridelovanja gensko spremenjenih rastlin, vpisanih v skupne kataloge poljščin. Če bo Slovenija na to kakorkoli pristala, bo zelo hitro zastrupila vse svoje, za sedaj biološko še dokaj čiste površine. Že sama uporaba kemičnih škropiv je povzročila onesnaženje podtalnice, kar bi moralo biti dovolj veliko opozorilo naši politiki.


NAŠA NARAVNA PRAVICA JE, da živila, polja, živali in sebe zaščitimo pred to zelo nevarno gensko manipulacijo.

Slovencev nas je sicer malo, toda zgodovina je že pokazala, v čem vsem smo zmagovali in bili tudi drugim za zgled. Odločno protestiramo, da bi se pokoravali pritiskom in zgledom tistih (politikov, združb ali držav), ki zaradi kapitala strežejo po življenju in uničenju. Slovenija se mora razvijati na drugačnih temeljih!

Zato POZIVAMO posameznike in skupnosti v Sloveniji, da glasno podprejo prizadevanja ozaveščenih ekoloških gibanj in odločno zavrnejo predlagani Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami ter zahtevajo,
da parlament sprejme zakon, po katerem bo VSA SLOVENIJA razglašena za območje brez genske tehnike.


Matere, očetje, babice in dedki so prvi poklicani, da javno nasprotujejo in protestirajo proti vnosu gensko spremenjenih organizmov v Slovenijo, kajti njihovo osnovno poslanstvo je zagotavljati zdravo življenje svojim potomcem.

Spodbujamo pa tudi:
duhovnike, ki bi morali zaradi svojega poslanstva prvi povzdigniti svoj glas proti gensko iznakaženim človekovim stvaritvam;
zdravnike, ki so priča vsem mogočim neznanim boleznim in dobro vedo, da so tudi posledica nezdravega prehranjevanja, še posebej gensko spremenjenega;
učitelje, ki so prav tako soodgovorni za rast in razvoj otrok, mladine, naj jih poučijo, naučijo, kako ravnati, da bodo sploh lahko živeli – preživeli;
mladino, ki ima dovolj znanj, sposobnosti in energije, da se lahko postavi zase in prepreči, da bi jim odrasli na tak način onemogočali zdravo življenje;
znanstvenike, ki jih žene notranja sla, da bi odkrivali nove in nove možnosti, naj svoje raziskovalno delo usmerijo tako, da bo za človeka in vsa druga živa bitja življenje bolje, ne pa ga voditi v propad,
in seveda tiste poslovneže, od katerih smo odvisni, kakšno hrano uživamo, da delujejo samo v prid ekološkega kmetovanja in ohranjanja kar najbolj čiste narave.


Društvo Ajda, Društvo Permakultura, Zveza ekoloških gibanj in Stranka ekoloških gibanj ter Zelena alternativa so sestavili peticijo, s katero zahtevajo umik predloga zakona iz obravnave. Pozivamo vse, ki se zavedajo velike nevarnosti gensko spremenjenih organizmov, da peticijo podpišejo do 11. septembra, to je do konca javne razprave. Vsakdo pa lahko vpliva na svojega poslanca, ga obvešča o škodljivostih gensko spremenjenih organizmov in ga ozavešča o posledicah njegovih odločitev.

Zahtevamo tako Slovenijo, ki bo vsem nam in našim zanamcem zagotavljala čisto, zdravo in v vseh pogledih neoporečno naravno okolje.

Več kot 160 regij Evrope in 3500 mest in občin ter na desettisoče kmetov se je že razglasilo za »cono brez genske tehnike«.


Marija Štular Sosič
Ledina pri Sevnici-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leta l999 je na konvenciji Združenih narodov o biološki različnosti v Cartageni 231 znanstvenikov iz 31 držav podpisalo odprto pismo vsem vladam in med drugim zahtevalo moratorij na to, da bi gensko spremenjeni organizmi zašli v okolje, ter prepoved patentov na žive organizme.Nasvet g. Franza Fischlerja, predsednika ekosocialnega foruma Avstrije in Evrope na letošnjem Radgonskem sejmu: Če sami ne boste nič naredili in boste čakali le na pomoč države ali EU, boste še naprej, kjer ste, ali pa vas celo ne bo.
Ekološko kmetovanje je po njegovem primerna usmeritev tudi za slovensko kmetijstvo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arhiv novic...Novice članov

Očistimo za čisto srečo
preberi novico

Konferenca FEEL Leadership - Etično voditeljstvo 2015 - 10.6.2015
preberi novico

9. redni občni zbor GPR
preberi novico

Obnova članstva
preberi novico

Etika v oglaševanju
preberi novico

UTD med utopijo in samoumevnostjo
preberi novico

Drnovškova Velikonočna poslanica iz 2007
preberi novico

8. občni zbor GPR - 17.04.2013
preberi novico

Dr Drnovšku v spomin, v Zagorju 23.2.13
preberi novico

Spominski večer - dr. Drnovšek - 22.2.2013
preberi novico

Ostali prispevki


Fotogalerija

Ostale fotografije


Koristne povezave

Iskalnik po trenutni ekološki ponudbi
Sadeži družbe
Ajda Vrzdenec
Denas terapija
Svet za Darfur
Slovenski Čebelarji
Pravična delitev dobrin

Ostale povezave


Kontakt

info@gibanje.org


Avtorji | Pravne informacije