16:56:16 | 15.12.2017
Področja delovanja
 
 

Za uspešno realizacijo projekta je potreben organiziran pristop in primeren učni načrt. Vsakogar, neglede na predznaje lahko naučimo uporabljati računalnik, tako da mu damo recept za določen postopek, nato pa ta postopek z učencem toliko časa ponavljamo, da ga obvlada.

Izvajalci:

Učitelji morajo poleg tega, da obvladajo delo z računalnikom imeti tudi pedagoško izobrazbo, s posebnim poudarkom na delu z odraslimi, ali pa vsaj sposobnost da se vživijo v način razmišljanja seniorjev. Za kasnejšo pomoč pri praktični uporabi računalnika in programov na njem, lahko sodelujejo tudi mladostniki, ki pa jih je predhodno potrebno pripraviti na delo s starejšimi. Zaradi pravilnega poteka dela je za vsako ustanovo, kjer se vrši pouk, potreben koordinator, ki ima točen pregled nad organizacijo in potekom pouka in skrbi za pripravo prostovoljcev na njihovo delo s seniorji.

Skupine:

Učence združimo v skupine na osnovi predhodnega znanja oziroma izobrazbe. Zato potrebujemo seznam učencev z ustreznimi podatki. Skupine naj bodo čim manjše, da se lažje posvetimo posamezniku. Predlagam skupino največ treh oseb.

Poenotenje pouka:

Ker bodo sodelovali prostovoljci različnih strokovnih profilov, je potrebno izdelati podroben učni nart. Tako je lahko delo po različnih ustanovah med seboj primerljivo. Istočasno pa služi kot pomoč pri delu učitelja in učenca.

Potek pouka:

Poudarek je na praktičnem delu. Učna ura naj bo razdeljena na posamezne majhne in pregledne učne enote. Preden preidemo na naslednjo enoto naj vsak učenec posebej s svojimi besedami opiše trenutno obravnavano vsebino. Vsako postopek, ki ga pokažemo na računalniku naj vsak učenec že tekom pouka ponovi. Tako lahko sproti preverjamo da je učenec snov razumel in nam hkrati omogoča prilagoditi hitrost pouka hitrosti razumevanja snovi.

Obseg učne snovi:

Učencem omogočimo pregled vseh možnosti, ki jih nudi posamezen program, potem pa izberemo bistveno funkcijo, jo podrobno obdelamo in z vajami znanje utrdimo. Cilj učne enote naj ne bo splošen, temveč konkretno naveden, da kasneje koordinator lahko preveri uspešnost pouka.

Zaporedje teh z vajo dobro utrjenih postopkov mora omogočiti, da učenec:
samostojno vklopi računalnik in izbere pravi program:

- za pisanje besedila,

- za tiskanje,
- za uporabo interneta,
- za pošiljanje in sprejemanje elektronske pošte,
- pravilno zapre program in
- pravilno izklopi računalnik.

Znotraj teh računalniških programov pa mora z gotovostjo izvršiti najenostavnejši postopek:

- napisati nekaj stavkov,

- natisniti napisani tekst
- poiskati določeno stran na internetu npr.: Gibanje za pravičnost in razvoj
- poslati kratko sporočilo samemu sebi (primer kontrole delovanja elektronske pošte).

Izberemo osnovne postopke, torej manjši obseg snovi, vendar naj bo ta z vajo dobro utrjena.

O obravnavani snovi se vodi evidenca iz katere je razvidno: kdo je poučeval, obravnavana snov, številka skupine učencev, datum in čas pouka.

Avtor Mirko Mulej

Arhiv novic...Novice članov

Očistimo za čisto srečo
preberi novico

Konferenca FEEL Leadership - Etično voditeljstvo 2015 - 10.6.2015
preberi novico

9. redni občni zbor GPR
preberi novico

Obnova članstva
preberi novico

Etika v oglaševanju
preberi novico

UTD med utopijo in samoumevnostjo
preberi novico

Drnovškova Velikonočna poslanica iz 2007
preberi novico

8. občni zbor GPR - 17.04.2013
preberi novico

Dr Drnovšku v spomin, v Zagorju 23.2.13
preberi novico

Spominski večer - dr. Drnovšek - 22.2.2013
preberi novico

Ostali prispevki


Fotogalerija

Ostale fotografije


Koristne povezave

Življenje uhaja iz nadzora
Iskalnik po trenutni ekološki ponudbi
DZZZ Ljubljana
Moja šola
Zavetišče Gmajnice
Savitra Home
Ekološka kmetija Demeter

Ostale povezave


Kontakt

info@gibanje.org


Avtorji | Pravne informacije